• • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
  • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
  • İhraç Faturanın düzenlenmesi, Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, EURO.1, Menşe Şahadetnamesi, Ticaret Odası tasdikleri, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. nyapılması,
  • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
  • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
  • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
  • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
  • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi
  • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmalarının yapılması,
  • Transit Gümrük İşlemleri
  • Serbest Bölge İşlemleri
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi
  • Hariçte İşleme İzin Belgesi
  • Fuar Eşyası
  • Mahrece iade