• İthal edilecek eşya ile ilgili olarak mevzuat çalışmasının yapılması,

• Lojistik işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,

• Nakliye firmasından malların varışını ve evrak bilgilerinin takibi,

• Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması,

• Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,

• Ordinonun alınması,

• Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,

• Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi

• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,

• Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,

• İlgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,

• Gümrükleme işlemi biten malların firmaya teslimi,

• Maliyet hesaplaması

• Elektronik Arşivleme

• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

• İthalat Lisansı